Фирма НИКОЛОВА ПРО

Свържи се с фирма НИКОЛОВА ПРО

Търговия с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,посредническа и консултантска дейност в областта на недвижимите имоти и бизнес процесите, кредитно посредничество, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги със собствен и нает превоз, хотелиерство и ресторантьорство и всякакъв вид стопанска и търговска дейност, разрешена от закона

гр. София, ул. ул. Вискяр планина 8

Телефон: 0888763889