Фирма НИКОЛОВИ ЕСТЕЙТС ГРУП

Свържи се с фирма НИКОЛОВИ ЕСТЕЙТС ГРУП

сделки с недвижими имоти; посредническа дейност при извършване на сделки с недвижими имоти, в това число покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, покупко-продажба на вещни права върху недвижими имоти; покупка, строеж, ремонт/реконструкция или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; организиране на тържества, събития, занимателни и развлекателни игри, школи, курсове по приложни изкуства; дейности по почистване на недвижими имоти; предоставяне на информационни, рекламни и програмни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; комисионни, cпeдиционни и пpeвозни cдeлки; cклaдoви и лицeнзионни cдeлки; посредническа дейност; консултантска дейност, свързана с трудовия, стоково-паричния и нестопанския пазар, проектиране и планиране; информационно посредничество; строителна и строително-монтажна и ремонтна дейност в страната и чужбина; търговска дейност – внос и износ на едро и дребно в страната и чужбина; рекламна дейност; сделки с интелектуална собственост; търговска и външнотърговска дейност, внос, експорт, реекспорт; както и всякакви други търговски сделки и дейности, които не са забранени от закона (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).

гр. Варна, ул. ул. Крайбрежна 49