Фирма НИПА ТРАНС

Свържи се с фирма НИПА ТРАНС

Товарен автомобилен транспорт в страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки и услуги, или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обра¬ботен вид; търговия на едро и дребно с дървен материал, и материали за строителството,търговия на едро и дребно с инертни стоки, търговско представи¬телство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; ресторантьорство, кетъринг, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, животновъдство, растениевъдство, отглеждане на животни и птици с цел продажба, търговия с живи животни, продажба на стоки от собствено производство;; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; авторемонтни услуги, франчайз, лизинг и други дейности, незабранени от закона

гр. Разград, ул. Абритус 17

Телефон: 0898626926