Фирма НИТЕГО

Свържи се с фирма НИТЕГО

Обработка, съхранение, приготвяне и продажба на храни, както и всяка друга незабранена от закона дейност, след получаване на лиценз и/или разрешително за съответните дейности, за които се изискват такива.

гр. София, ул. ул. “Поручик Георги Кюмюрджиев” 19