Фирма НК БАУ

Свържи се с фирма НК БАУ

строителство, строително-ремонтни дейности и услуги, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, превозни дейности и услуги на пътници и товари в страната и чужбина; търговия с автомобили в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел – препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел- продажбата им; комисионна; спедиционна; складова; лизингова дейности и услуги; дейности и услуги на търговско представителство, хотелиерска; ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, издателска и печатарска дейности и услуги; импорт,експорт, реекспорт, бартерни сделки; вътрешно търговска и външно търговска дейности и услуги със стоки и вещи, незабранени от нормативен акт или представляващи монопол на държавата; агентство и маркетингова дейности и услуги; инженерингова дейности и услуги, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им; експериментално -производствена дейности и услуги; търговия на едро и дребно на алкохол, зърно, фуражи, тютюневи изделия и производни на тази основа; производство и търговия на селскостопанска продукция; търговия на едро и дребно на бутикови облекла и стоки; счетоводни услуги и одит; електронна търговия и интернет услуги, шивашко производство, производство на обувки и други незабранени със закон или нормативен акт дейности и услуги .

гр. Кюстендил, ул. ГЕН.КРУМ ЛЕКАРСКИ 33