Фирма НКН ПРОЕКТ

Свържи се с фирма НКН ПРОЕКТ

Проектиране и дизайн, консултантска дейност, оценка на дълготрайни и краткотрайни материални активи, оценка на капитала на търговски дружества, оценка на инвестиционни проекти, дейност по изготвяне на експертизи, анализи и проучвания, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова дейност, строителство, обзавеждане и продажба на жилища, внос, износ и реализация в страната и чужбина на интелектуална продукция, информационна и транспортна дейност, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, като за тези, за които се изисква лиценз или разрешително -след получаването му.

гр. София, ул. ул. РИККАРДО ВАККАРИНИ 7

Телефон: 0887662860