Фирма НЛД Консултинг

Свържи се с фирма НЛД Консултинг

КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯТА И ФИНАНСИТЕ; ОНЛАЙН (ЕЛЕКТРОННА) ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ; РАЗРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ТАЗИ НАСОКА; УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; СТРАТЕГИЧЕСКО И УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ; КОНСУЛТИРАНЕ ПО СЪЗДАВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ, РЕГИСТРАЦИЯ И Т.Н., СЪЩАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

Телефон: 0886343445