Фирма НОИР БЮТИ

Свържи се с фирма НОИР БЮТИ

Извършване на фризьорски и козметични услуги, търговия на едро и дребно, продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговска и хотелиерска дейности, ресторантьорство, реекспорт, туризъм, извършване на дейности, разрешени от закона и предоставяне на услуги, разрешени от закон.

гр. Пловдив, ул. ул. Мария Кюри 3