Фирма НОМАДИС

Свържи се с фирма НОМАДИС

консултантски услуги; сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки по покупко-продажба на недвижими имоти; инвестиции в недвижими имоти, услуги по управление, поддръжка и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; сделки по покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната или чужбина; сделки на търговско представителство или посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и транспортни сделки в страната или чужбина; складови и лизингови сделки; сделки по стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски или ресторантьорски сделки и услуги; рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки и услуги; туроператорски или туристически агентски сделки и услуги; дистрибуторски, информационни и програмни сделки и услуги, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви регистрационни, лицензионни или други изисквания

гр. Разлог, ул. ул. Шейново 6