Фирма НОРВОС

Свържи се с фирма НОРВОС

Търговия на едро и дребно; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; транспортни услуги; спедиция, логистика, международен товарен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги; осъществяване на услуги в областта на компютърните и информационни технологии; строителен мениджмънт и проектиране в строителството, строително-ремонтни дейности; както и други незабранени от закона дейности, при спазване на специалните законови разпоредби за всяка от гореизброените дейности.