Фирма НОВА БЛУ

Свържи се с фирма НОВА БЛУ

Финансови и икономически анализи, прогнози и консултации; кредитно посредничество; посредническа дейност и консултантски услуги в сферата на управление на финансите; Строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, търговия и посредничество при покупко-продажба на имоти, изготвяне и обслужване на проекти, свързани със строителството и други дейности, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки; консултации, маркетинг и мениджмънт в и на малки, средни и големи дружество; всякакъв вид рекламна дейност; електронна и интернет търговия; търговия на едро и дребно в страната и чужбина, експорт, импорт, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство, туристически и информационни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. Ловен парк 3