Фирма НОВАРА – ДИМИТЪР ЙОТОВ

Свържи се с фирма НОВАРА – ДИМИТЪР ЙОТОВ

КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО, В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКОТО И ДРУГО УПРАВЛЕНИЕ; СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ.

гр. Пловдив, ул. Местност Остромила – 2 1

Телефон: 0899387099