Фирма Новастар Груп

Свържи се с фирма Новастар Груп

покупко-продажба на недвижими имоти, инвестиции в дъщерни дружества, финансиране и организиране на строителство на жилищни и административни сгради и други инвестиционни проекти, както и всяка друга търговска дейност, не забранена със закон

гр. София, ул. Александър Жендов 6