Фирма НОВОРУД

Свържи се с фирма НОВОРУД

МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ,
РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, СЕРВИЗНИ И ДРУГИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗРЕШЕНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН.

гр. Поморие, ул. ул.”Солна” 5-партер