Фирма НУТРЕНА

Свържи се с фирма НУТРЕНА

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОТДАВАНЕ И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИЛЕСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО ,ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСК АДЕЙНОСТ,ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ,РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

гр. София, ул. Сердика 38