Фирма НВН 22

Свържи се с фирма НВН 22

покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; онлайн търговия с закупени стоки; маникюр, педикюр, фризьорство; производство и търговия с мебели; ресторантьорство; както и всякаква дейност, която не е забранена със закон.

Телефон: 0885013269