Фирма НВО

Свържи се с фирма НВО

образователни дейности, курсове за преговаряне и подготовка за явяване на изпити, обучение по чужда езици и разговорни умения, компютърно обучение, организация на социални събития, провеждане на уъркшопи, провеждане на семинари, публикация на учебни материали, извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български, туристическа дейност, рекламни, информационни и други услуги, търговска дейност (покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната или чужбина в първоначален, преработен или обработен вид), както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

гр. Бургас, ул. ул. “Пиротска” 35