Фирма Ню Едюкейшън Център

Свържи се с фирма Ню Едюкейшън Център

Обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти, обучение на компании български и чуждестранни, граждани, образователни и обучителни дейности – индивидуални и групови, включително организиране на курсове, семинари, тренинги, школи, маркетинг услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; инженеринг.
Консултанска дейност и обучение в областта на управлението на проекти в бизнеса, администрацията и неправителствения сектор, осъществяване на бизнес консултации, организиране на мероприятия, събития, семинари, кръгли маси, индивидуални срещи, свързани с повишаване на ежедневната продуктивност и ефективност на бизнеси и граждански организации, проучване, анализи, експертизи при разработването, внедряването и поддържането на системи за управление-интегрирани и корпоративни, вътрешен одит, съдействие при извършване на одити от клиенти, консултации по управление, организиране на курсове за професионално обучение, квалификация и преквалификация, външно и вътрешно търговска дейност, представителство и посредничество на чуждестранни организации, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство в страната и международна търговия; търговско представителство и посредничество; логистична дейност; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерство, ресторантьорство и други туристически услуги; и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

гр. Пловдив, ул. ул. Хан Аспарух 122

Телефон: 0897674731