Фирма Ню Весина

Свържи се с фирма Ню Весина

Преводачески услуги, обучение по езици, културно-просветна и информационна дейност, наем от движимо и недвижимо имущество, рекламна, издателска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не противоречи на действащото законодателство.

гр. Хасково, ул. ул. “Найчо Цанов” 8

Телефон: +359 876 32 44 59