Фирма ОИДА ДИДЖИТЪЛ

Свържи се с фирма ОИДА ДИДЖИТЪЛ

Софтуерни услуги, изработка и разпространение на софтуерни и информационни продукти, финансови, посреднически и консултантски услуги, маркетинг и реклама и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, като в случай, че за някоя от дейностите се изисква регистрация и/или разрешително, и/или лиценз, дейността се извършва след придобиването им.

гр. София, ул. ул. Цветан Минков 12