Фирма ОЛИМПИЯ 2021

Свържи се с фирма ОЛИМПИЯ 2021

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ, И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, И ОРГАНИЗАЦИИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВНОС НА МПС; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И МПС, НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА; РАЗКРИВАНЕ НА АВТО СЕРВИЗИ; АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА КНИГИ И КНИЖНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПЪТНА ПОМОЩ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННИ; ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.