Фирма ОЛЛЕНБЕРГЕР

Свържи се с фирма ОЛЛЕНБЕРГЕР

организирани на фестивали, изложби, концерти, панаири и други културни мероприятия; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, транспортни и спедиционни сделки; магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на стоки; строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и всякаква друга дейност, на територията на Република България и в чужбина за която няма законова забрана и която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.