Фирма ОЛУУД

Свържи се с фирма ОЛУУД

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; международни и вътрешни превози на товари и пътници; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, консултански услуги; лицензионни сделки; лизинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със закон, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако това се изисква

гр. Петрич, ул. ул. Капитан Никола Парапанов 3

Телефон: (0745) 20135