Фирма ОМЕГА ПРИНТ КЕЪР ЕНД СЪРВИС

Свържи се с фирма ОМЕГА ПРИНТ КЕЪР ЕНД СЪРВИС

Търговско представителство и посредничество на чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на стоки, сделки с интелектуална собственост, покупки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, информационни услуги, вътрешно и външнотърговска, посредничество при сделки с недвижими имоти, спедиторска, складова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, заведения за обществено хранене, кафетерии, снек барове, вътрешен и международен туризъм, производство на стоки с цел продажба, проектиране, разработване, инженерингова дейност, консултантска дейност, строително-предприемаческа дейност, арендоване и наемане на помещения и сгради за производствена дейност, селскостопанска дейност, туристическа дейност /съгласно законовите изисквания на Република България/, производство и търговия с хранителни продукти, търговия с тютюневи и спиртни изделия, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона.