Фирма ОмниАтлантик Бизнес Кънсълтинг

Свържи се с фирма ОмниАтлантик Бизнес Кънсълтинг

Консултиране и консултантски услуги, информационни услуги, обучения, логистика, маркетинг и реклама, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно, както и всяка друга търговска дейност, за която няма изрична забрана в законодателството на Република България. В случай че за определена дейност се изисква регистрация, разрешение или лиценз, съответната дейност ще се осъществява единствено след като регистрацията, разрешението или лицензът бъдат надлежно издадени.

гр. Банкя, ул. Гоце Делчев 65