Фирма ОНИКС – ПД

Свържи се с фирма ОНИКС – ПД

Изработка, преработка и ремонт на бижутерийни изделия от благородни метали; изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни; продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, ресторантьорски, импресарски, таксиметрови и хотелиерски услуги / без тези по чл. 2, т. 3 от ТЗ/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външно-търговски импортно-експортни и бартерни сделки, като всички се извършват под формата на търговско предприятие.