Фирма Оптилукс

Свържи се с фирма Оптилукс

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО С МЕДИЦИНСКИ И ОРТОПЕДИЧНИ СТОКИ, ИЗРАБОТКА НА ОЧИЛА, РЕМОНТ И КОРЕКЦИЯ НА РАМКИ, ПРОДАЖБА НА ОЧИЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА ОЧНА ОПТИКА, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА КОРЕКЦИИ НА ЗРЕНИЕТО, ПРЕДПИСАНИ ОТ ЛЕКАР, ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗРЕНИЕТО, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН.

с. Първенец, ул. ул. Захари Стоянов 6