Фирма ОРИБОС

Свържи се с фирма ОРИБОС

Услуги за лизинг на автомобили, търговия на едро на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина , покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, консултантски услуги, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от българското законодателство.

гр. София, ул. бул. “Александър Стамболийски” 55

Телефон: 02/8210054