Фирма ОРНИ ТУР

Свържи се с фирма ОРНИ ТУР

Организиране на курсове за наблюдение и разпознаване на птици в дивата природа, организиране на туристически турове в орнитологично важни места за наблюдение на птици в дивата природа, създаване и развитие на обиталища на защитени птици; търговия на стоки на едро и дребно; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Вълшебно биле 4Б