Фирма ОРОВЕЗО

Свържи се с фирма ОРОВЕЗО

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство и посредничество; вътрешнотърговски и външнотърговски сделки с различен вид стоки, на едро и дребно; издателска дейност; лизингови, комисионни, спедиционни, лицензионни, агентски, транспортни, складови и бартерни сделки; хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, посреднически услуги, в това число такива при покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти; дейности по отдаване на моторни превозни средства под наем; рекламни, програмни, импресарски и консултантски услуги; счетоводни услуги, управление на търговски дружества; строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

гр. Бургас, ул. ул.”Манастирска” 4, къща Б14