Фирма ПАЛЕТИ И ПЕЛЕТИ

Свържи се с фирма ПАЛЕТИ И ПЕЛЕТИ

Търговия и търговство с палети, пелети и епал, внос – износ на палети, пелети и епал, и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. София, ул. Г. С. Раковски 157А