Фирма ПАЛТЕКС

Свържи се с фирма ПАЛТЕКС

Инвестиции в строителство и недвижими имоти, покупко-продажба и управление, за собствена или чужда сметка, на недвижими имоти, външна и вътрешна търговска дейност, дистрибуция, консултантска дейност, компютърна, маркетингова и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

с. Казичене, ул. Васил Левски 1А