Фирма ПАМ КХ

Свържи се с фирма ПАМ КХ

КУРИЕРСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ; ПРИЕМАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ И ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, РЕЕКСПОРТ, ПОКУПКО -ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; БРОКЕРСКИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ДИСТРИБУТОРСТВО; АРЕНДУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОНИ, МАРКЕТ, БУТИК, КАФЕНЕТА, АТЕЛИЕТА, ХОТЕЛИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТИ, СКЛАДОВЕ, КАНТОРИ, ОФИСИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ.

гр. Левски, ул. ул. ХРИСТО БОТЕВ 42

Телефон: 0879996987