Фирма ПАН ТРЕЙД ЕНД СЕРВИСИС

Свържи се с фирма ПАН ТРЕЙД ЕНД СЕРВИСИС

комисионни услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; консултантска дейност; дистрибуторска дейност; търговия с всякакъв вид стоки; продажба на стоки от собствено производство; услуги; спедиционна дейност; складова дейност; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги; мениджмънт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем/аренда/; търговия с недвижими имоти; както и всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично със закон, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз, ако това се изисква.

гр. Петрич, ул. ул. Княз Александър Батенберг 31