Фирма Панатико България

Свържи се с фирма Панатико България

Придобиване и управление на търговски предприятия или на части от тях, на дялови участия в дружества и на други активи; услуги по набиране и управление на персонал; организиране и участие в местни и международни проекти; осъществяване на посредническа дейност и търговско представителство; внос, износ и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Твърдишки проход 23