Фирма ПАНГЕЛОВ МЕДИА

Свържи се с фирма ПАНГЕЛОВ МЕДИА

Дейности по продажба на медийно време и място за реклама, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и преводни сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; автомобилна електротехника, електродомакински уреди, зареждане и ремонт на пожарогасителна техника; вътрешна и външно-търговска дейност; продажба на стоки за бита, текстил, облекло, обувки, промишлени стоки, безалкохолни напитки, алкохол, цигари, хранителни стоки; кафе-клуб; обществено хранене; организиране на видео-клуб и интернет-клуб; туристическа дейност в страната и чужбина; транспортна дейност-таксиметрови, пътнически и товарни превози в страната и чужбина; организиране на автокъща, авторемонти и тенекиджийски услуги; строителство и ремонт на сгради; посредничество и комисионерска дейност; реклама и импресарска дейност; шивашки услуги; почистване на домовете, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. Дупница, ул. ул.”Трети гвардейски полк” 10

Телефон: 0877978191