Фирма ПАНИКА БГ

Свържи се с фирма ПАНИКА БГ

Вътрешно и външнотърговска дейност, Покупка на стоки или други неща с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни. Складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост. Строителна дейност, Покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, дизайн и интериор, търговия с недвижими имоти, лизинг. Транспортни услуги, превоз на пътници, стоки и товари в страната, страните от Европейския съюз и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Магазинерство и ресторантьорство, туристически, хотелиерски, туроператорски, турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

с. Панчарево, ул. бул. „Елин Пелин“ 22