Фирма ПАННА ИННА

Свържи се с фирма ПАННА ИННА

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, комисионна дейност; консултантска дейност; строителство, строително-ремонтни дейности; разработване и управление на проекти за финансиране по европейски програми, покупко-продажба на имоти, арендоване, наемане и обработка на земеделски земи и овощни градини и всякакви трайни насаждения; както и всяка друга дейност незабранена от закона.

с. Първенец, ул. ул. „Генерал В. Заимов“ 13