Фирма ПАОЛА И ФЛО

Свържи се с фирма ПАОЛА И ФЛО

ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАДАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИНВЕСТИТОРСКА И СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТ.

гр. Варна, ул. ул. ЦАРЕВЕЦ 11