Фирма Паркинги и гаражи – А

Свържи се с фирма Паркинги и гаражи – А

стопанисване и отдаване под наем на паркинги, парко места и гаражи, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален преработен или обработен вид, внос и износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, професионално почистване на офиси и домове и всякаква друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство със закон или друг нормативен акт и при спазване на съответните нормативни изисквания, дори и да не е изброена по горе.

гр. София, ул. ЦАР БОРИС III 92