Фирма Път Строй 21

Свържи се с фирма Път Строй 21

Вътрешно и външнотърговска дейност, строителство и строително-монтажни услуги на граждани и юридически лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупка, строеж, проектиране и архитектура на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, управление на имоти, транспортна дейност – транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, туристическа дейност, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, комисионна и лизингова дейност, реклама и информационна, програмна, импресарска, консултантска дейност, маркетинг и предоставяне на други услуги, мениджмънт, както и извършването на всяка друга дейност незабранена от закона, като дейността си дружеството ще осъществява в страната и чужбина

гр. Бургас, ул. бул. Христо Ботев 99