Фирма ПАУЪР БГ21

Свържи се с фирма ПАУЪР БГ21

Автосервизни услуги, автомонтьорски услуги и продажба на авточасти, аксесоари, масла и консумативи, възстановителни автотенекеджийски и бояджийски услуги на леки и товарни автомобили; покупко-продажба на авточасти – нови и втора употреба за всички видове моторни превозни средства, внос, износ и продажба на всички видове моторни превозни средства; търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; вътрешна и външна търговия; търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки; покупко – продажба на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество; търговия в страната и чужбина; всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон, както и дейности, за които се изисква разрешителен режим, дейностите ще се извършват след издаване на лиценз или съответното разрешение.

гр. Хисаря, ул. Калоян 32А