Фирма ПАУЪР ЛАЙН КОНСЕПШЪНС

Свържи се с фирма ПАУЪР ЛАЙН КОНСЕПШЪНС

Производство и търговия с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, проектиране, консултантска дейност, изграждане на технологии и проекти за енергийни обекти, проектно управление, строителство, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, покупка и продажба на недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е изрично забранена със закон.