Фирма ПАЗАР-ВИТОША

Свържи се с фирма ПАЗАР-ВИТОША

покупка, продажба и отдаване под наем на фитнес оборудване и фитнес аксесоари; вноси и износ на фитнес оборудване и фитнес аксесоари; външна и вътрешна търговия и производство на хранителни и нехранителни стоки, комисионна и консигнационна дейност, маркетинг, лизинг, ноу-хау, издателска и печатарска дейност, реклама, туризъм и всяка друга дейност, незабранена от закона.