Фирма ПДЛ КОМЕРС

Свържи се с фирма ПДЛ КОМЕРС

строително-монтажни и ремонтни дейности, рекламна и издателска дейност, комисионна и консултантска дейност, уеб дизайн, информационни технологии, посредническа дейност, маркетинг, мениджмънт, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, търговия и произвоство на стоки и услуги, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, маркетингова дейност в областта на недвижимите имоти, както и всички други незабранени от закона дейности в страната и чужбина

Телефон: 0893504700