Фирма ПДЛ СТРОЙ

Свържи се с фирма ПДЛ СТРОЙ

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, УЕБ ДИЗАЙН, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ И СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Телефон: 0893504700