Фирма ПЕНИ – 21

Свържи се с фирма ПЕНИ – 21

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ ЗА БИТА, ХРАНИТЕЛНИ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, АВТОТРАСПОРТНИ УСЛУГИ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА ЧАСТИ И ДРУГИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНСТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА, КОНСУЛТАНТСКА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ИЗВЪН ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА.