Фирма ПЕП КАР

Свържи се с фирма ПЕП КАР

РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

гр. Монтана, ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ 18