Фирма ПЕРОПИА

Свържи се с фирма ПЕРОПИА

Строителство, почистване на недвижими имоти, менажиране и поддръжка на имоти, отдаване на коли под наем, електроинженерство и дизайн, боядисване, кетъринг, онлайн маркетинг, външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, бартерни операции, комисионни и посреднически сделки, рекламна и маркетингова дейност, лизингови операции, отдаване под наем, почистване, представителство на български и чуждестранни търговски компании, търговия с потребителски стоки, търговия, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, производство и търговия със стоки и мебели, търговия на едро и дребно, онлайн търговия, складова дейност, транспортни и логистични услуги, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

гр. София, ул. бул. Гоце Делчев 98