Фирма ПЕТРАНКА ДИМОВА 55

Свържи се с фирма ПЕТРАНКА ДИМОВА 55

Търговия на дребно и едро, изработка и продажба на стоки в страната и чужбина. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, складови сделки, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.